Cartref > Newyddion > Cynnwys

Ffatri Gathering For Sales Department

Oct 12, 2017

Ffatri Gathering for Sales Adrannau


Neithiwr, mae gan yr adran werthu a'n ffatri gasglu.


Gyda'r gorchymyn yn cynyddu'n ddramatig, roedd ein gweithwyr mewn ffatri bob amser yn gweithio goramser yn ystod y noson yn ddiweddar. Rydym yn arbennig o ddiolchgar iddynt am eu gwaith caled. Gyda chymorth ein pennaeth, mae'r adran werthu yn gwahodd ein gweithwyr ffatri i gael cinio gyda'i gilydd.

Yn ystod y casgliad hwn, roeddem mor hapus. Roeddem yn bwyta, yn sgwrsio, yn chwarae gemau ac yn y blaen, yn union fel teulu cynnes. Ar ôl y casgliad hwn, credwn fod ein perthynas yn dod yn fwy caeëdig, a fyddai'n ddefnyddiol ar gyfer ein cyfathrebu a'n heffeithlonrwydd.

495947650766149356.jpg

315134925647460330.jpg

Back