Cartref > Newyddion > Cynnwys

Mantais Golau Stryd Solar

Aug 03, 2018

Gyda datblygiad cyflym gwyddoniaeth a thechnoleg, mae amddiffyniad gwrthgymdeithasol yn dod yn fwyfwy pwysig. Lampau stryd solar, sy'n gweithio gydag ynni solar, yw'r cynnyrch seren mewn goleuadau awyr agored am ei arbed ynni yn unol â hynny. Mae Flying Lighting yn disgrifio manteision golau stryd solar, sy'n ddefnyddiol i gwsmeriaid wybod nodweddion cynnyrch da.


1. Mae lampau stryd solar yn gynhyrchion goleuo gwyrdd sy'n darparu ar gyfer annog ysbrydol i ddefnyddio polisïau ynni newydd. Maent wedi agor gorwelion newydd o "arbed ynni, lleihau defnydd a lleihau allyriadau", ac mae'r llywodraeth wedi argymell "ynni gwyrdd, goleuadau gwyrdd.


2. Mae'r cynnyrch yn cydymffurfio â pholisi datblygu trefol. Er mwyn adeiladu'r pedair isadeiledd amddiffyn amgylcheddol o "awyr glas, dŵr clir, gwyrdd a lân", gall hefyd leihau'r defnydd o ynni'r GDP per capita a sefydlu "gwareiddiad ecolegol" ac "economi cylchol". Bydd y ddinas enghreifftiol yn cynyddu ei uchafbwyntiau ac yn gwella delwedd a blas dinasoedd newydd gwyrdd a chyfeillgar i'r amgylchedd.


3. Mae goleuadau stryd solar yn gallu gwella ymwybyddiaeth y cyhoedd o gymhwyso cynhyrchion ynni newydd uwch-dechnoleg, ac i godi ymwybyddiaeth y cyhoedd o'r defnydd o ynni newydd.


44d7b3270e42529ebba575286e8ff4f1_20180804092904_2565.jpg

Prosiect Golau Stryd Solar - Ffer Goleuo


Nawr mae golau stryd solar yn ddewis blaenoriaeth mewn marchnad goleuadau ar ei phen ei hun yn fantais a pholisi'r ysgol. Gwneuthurwr goleuadau awyr agored yw Flying Lighting, sy'n arbenigo mewn prosiectau golau stryd solar. Croeso i holi ni. 7 * gwasanaeth 24 awr yma i'ch busnes chi.


Back